7. 7. 2018 Dožice Kudrnáči

Setkání rodáků v Dožicích 7. 7. 2018

Setkání u příležitosti 700. výročí založení obce

V sobotu jsme měli tu čest zúčastnit se obrovské společenské akce. K příležitosti 700 let od první písemné zmínky o obci tu pořadatelé z místního SDH a mnoha dobrovolníky uspořádali setkání rodáků a přátel Dožic. V průběhu celého sobotního dne tu byl pro hosty připravený program, který na jednotlivé body časově navazoval a účastníci tak měli možnost poznat současnost včetně výstavek z minulosti malé vísky na jižním Plzeňsku.
Každý se při příchodu podepsal do vzorně vedené obecní kroniky a mohl si projít galerii fotografií vystavenou v budově bývalé školy. Z oficiálních bodů nás čekalo kladení věnců, předávání ocenění, zasazení pamětní lípy, mše svatá v kostele na Kamýku a poté bohaté kulturní odpoledne na místním hřišti. V níže zveřejněné galerii jsem se snažil přehledně zachytit průběh slavnostního dne, který se pořadatelům a všem, kteří přiložili ruku k dílu, velice zdařil. Určitě ode mne mají palec nahoru.

Příjezd hostů

Ještě před 10. hodinou se před místní hostinec U Simči začali sjíždět první hosté. Přivítání a zápis do kroniky absolvovali všichni a musím říci, že rádi. Jako odměnu si odnesli brožuru vydanou k tomuto výročí a symbolický odznak s vlastní jmenovkou. Kdo měl zájem, prošel si bývalou školu s připravenými fotografiemi a v některých případech i archiváliemi zapůjčenými od ochotných spoluobčanů.

Kladení věnců

Pomalý přesun od hostince na shromaždiště u horního rybníčka zvládli všichni bez problémů. Od pošty pak vyšel průvod hasičů k památníku padlých vojínů v období let 1914 – 1918. Zde zazněla hymna České republiky a zástupci obce pak slavnostně položili věnce.

Předávání ocenění

Další krátký přesun se opět obešel bez jakékoliv újmy a na břehu nově zrekonstruovaného rybníčku proběhl ceremoniál s předáváním ocenění významným rodákům a občanům, kteří se zasloužili o dobré jméno obce.

Odhalení pamětní desky

Významný rodák – akademický malíř Jiří Karmazín odhalil pamětní desku, kterou na jeho počest nechala obec zasadit do žulového kamene.

Společné fotografování

Velice zajímavý a chvílemi úsměvný střípek sobotního dne. Zkuste dát dohromady velký počet lidí tak, aby byl každý vidět a měl památku do budoucích let.

Zasazení pamětní lípy

Na památku tohoto výročí byla v parčíku u soch světců zasazena pamětní lípa, která bude tento den připomínat i generacím budoucím.

Mše svatá

V rekonstruovaném kostele sv. Michaela na kopci Kamýk proběhla mše svatá. Oficiality na návsi se trošku protáhly a tak zájemci o církevní obřad přišli do kostela během již probíhající bohoslužby. Po jejím ukončení zde starostka obce – Eva Kubová předala ocenění dalším rodákům a lidem, kteří mají o Dožicích co říci.

Těsně před kulturním programem na hřišti

Z kostela se odcházelo zpět k hostinci a mnozí z nás si tu zakoupili upomínkové předměty vztahující se k dnešnímu dni. Odtud vedla cesta většiny hostů přes opravenou hasičárnu na hřiště, kde si zájemci prohlédli Klub přestavěný ze sportovních šaten. Na televizní obrazovce se tu přehrávaly videa z Dožické traktoriády - svého času v tomto sportu dominovala celému Česku.

Vystoupení mažoretek

Ve 14:00 byl oficiálně zahájen program na místním hřišti vystoupením mažoretek z Prezioso TJ Sokol Blatná.

Kapela Kudrnáči

Skupina rozmístěná na kryté korbě nákladního automobilu doprovázela přítomné celé odpoledne.

Nejmladší dožičtí hasiči v akci

O tom, že v Dožicích myslí na budoucnost, jsme se mohli přesvědčit při hašení požáru těmi nejmladšími členy místního SDH. Siréna, nastartování čerpadla, rozvinutí hadic a úplné uhašení malého domečku k tomuto účelu připraveného, bylo otázkou několika minut. Po zásluze malí požárníci a požárnice sklidili potlesk na otevřené scéně.

Ukázka výcviku psů

Také tato přehlídka měla u obecenstva úspěch. Poslušnost, štěkání na povel a podobné rozkazy plnili na jedničku. Jako zlatý hřeb jsme viděli stíhání nebezpečných osob a jejich zneškodnění zakousnutím do cvičného rukávu. V závěru přišla řada na dobrovolníky, kteří si mohli vyzkoušet váhu psího těla či sílu jeho stisku na vlastní kůži. U mne mají obrovský respekt, osobně bych se nepřihlásil.

Poslední série Kudrnáčů na dožickém hřišti

Při posledních písních se našly páry, které si s chutí několik písniček zatančily. Po 17. hodině Kudrnáči vystoupení ukončili a nás čekal poslední bod programu.

Vystoupení dětského lidového souboru Pšeničky

V závěru kulturního odpoledne vystoupily děti v krojích a k dobré náladě přispěly hudebním blokem na lidové téma. Soubor pod vedením Oldřicha Ondrušky si po zásluze odnesl potlesk a kulturní program srazu rodáků v Dožicích tak dospěl ke svému finále.

Nedělní úklid na hřišti

Ještě před nedělním obědem jsme se sešli na hřišti a za hezkého teplého počasí se podařilo úspěšně sklidit vše, co bylo ke včerejšímu dění v těchto místech potřeba.
Autor článku: Luděk Blovský
Autor fotografií: Luděk Blovský
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace