8. 6. 2019 Řesanice Skalanka

Řesanice – Oslava 110. výročí založení SDH 8.6.2019

Bohatý program řesanických oslav a velice početná návštěva na řesanické návsi

Sobotní datum bylo v kalendářích místních dobrovolných hasičů výrazně zakroužkováno – SDH Řesanice právě tento den slavilo kulaté 110. výročí od svého založení. Velká akce pod taktovkou hlavního pořadatele a jednatele sboru Pavla Behenského přilákala velký počet civilních hostů včetně zástupců okolních sborů. Oslavy se konaly přímo na upravené návsi, kde k dobré náladě přispěla příjemná obsluha stánku s občerstvením a na pódiu vyhrávající skupina Skalanka. K výročí byla vydaná kniha obsahující historii SDH a zájemci si jí mohou koupit u hlavního pořadatele. Níže si vás dovolím provést jednotlivými položkami programu zhruba do 17. hodiny, kdy jsme se z časových důvodů museli vzdálit a nemohli si tak užít všude přítomnou sváteční pohodu.

Zahájení

Oficiální start řesanického odpoledne byl stanoven na 14. hodinu. Parkoviště pod obcí se pomalu zaplňovalo a směr vystoupivších hostů byl jasně daný – náves vesničky Řesanice. Zde bylo centrum veškerého dění – připravené stany se stoly a lavicemi, občerstvovací kiosek a hlavně připravená technika s natěšenými osádkami. Skalanka spustila první sérii v dechovkovém rytmu ještě před samotným začátkem a náves se viditelně naplnila. Slavnostní nástup všech přítomných jednotek a státní hymna v podání sólisty Hudby Hradní stráže a Policie ČR Tomáše Savky odstartovaly odpoledne, na které se v Řesanicích hned tak nezapomene.

Defilé hasičských vozů a povozů

O rozjezd oslav se doslova postarala spanilá jízda hasičské techniky vyskytující se v centru Řesanic. Od historických stříkaček tažených místo koňmi letitými traktory až po nejnovější automobilovou techniku – vše v jedné koloně pod drobnohledem více jak stovky návštěvníků.

Předávání ocenění zasloužilým hasičům

Další bod programu měl opět slavnostní ráz. Před nastoupenými jednotkami byli oceněni velitelem Františkem Kopřivou a starostou SDH Zdeňkem Kunešem zasloužilí členové SDH Řesanice, kteří se na chodu sboru podíleli či podílí velkou mírou na úkor vlastního volného času. Za svůj přístup si z dnešních oslav odnesli drobné dárky a pamětní plakety, které si jistě najdou čestné místo v každé domácnosti.

Ukázky dětských a ženských požárních útoků

Velice očekávanou položkou odpoledne byly ukázky požárních útoků těch nejmladších požárníků a požárnic. S nadšením a elánem se s danými úkony poprali, za což jim byl odměnou hlasitý potlesk na otevřené scéně. V závěru ukázek předvedly své umění radošické ženy, které se v okrskových soutěžích umísťují na předních místech.

Ukázky historické techniky

O tom, že staré dobré stříkačky z dob začátků hasičské historie jsou zcela funkční, nás přesvědčila mužstva Radošic a Oselec. Oba týmy v dobových uniformách, oba týmy vlastními silami ovládající ruční pumpy nádherně udržovaných hasicích stříkaček.

Ukázka současné techniky

Kontrast k dobám dávno minulým představil žinkovský sbor. Se svojí vymazlenou a nablýskanou Tatrou přijely pod modrými majáky a čelní mlžnou stěnou na pozici u rybníčku. Proudy vody z nainstalovaných děl ukazovaly, jaký obrovský tlak čerpadel se pod kapotou skrývá.

Výstava fotografií

Nedílnou součástí oslav byla i výstava fotografií v místním klubu. Na ní si zájemci mohli prohlédnout výrazné milníky řesanického SDH včetně akcí, na kterých se nějakým způsobem podíleli.

Odměna dětským týmům

V tento čas přišlo na řadu vyhlášení dětských požárních útoků. Nešlo o vítěze, šlo o podtržení zápalu těch nejmladších, kteří se jednou stanou chloubou hasičských sborů napříč krajem a možná i dále. Nanuky a zmrzlinové kornouty skvěle vynahradily mokré dresy dětských závodníků.

Parkour a bike trial

Pořadatelé si pro návštěvníky, kromě témat hasičských, připravili i představení špičkových sportovních zástupců v parkouru a bike trialu z českobudějovického Bige Trial Show.
Maličké vysvětlení - parkour je z francouzštiny umění pohybu či přemístění se. Je to pohyb plný skoků, salt, překonávání překážek či seskoků za použití vlastního těla (zdroj: Wikipedia). Přesně tyto prvky nám naservíroval mírou vrchovatou Jiří Bauer, který s lehkostí a úplnou samozřejmostí létal vzduchem vysmívaje se fyzikálním zákonům.
Druhým zástupcem Bige Trial Show, tentokrát na speciálním kole, byl Josef Bigas. Jeho doménou je již zmíněný bike trial – zdolávání překážek přírodních či umělých. Švih, rovnováha, síla, koncentrace a možná i snížený pud sebezáchovy vystoupily na povrch během dech beroucí ukázce umění v tomto oboru. Vrcholem show byla překážková dráha z dětských dobrovolníků, kterou bez újmy na zdraví všech zúčastněných projel Pepa Bigas na speciálu, tak řadu ležících těl s lehkostí sobě vlastní přeskočil mistr v parkouru Jiří Bauer.
Ještě bych rád zmínil půjčování elektro koloběžek, které si s sebou českobudějovičtí sportovci přivezli. Mohu potvrdit, že o projížďky byl velký zájem a určitě lze říci, že se jejich motor nezastavil celé odpoledne.

Ukázka sacích čerpadel

Na břehu rybníčka se v těchto chvílích připravovala jednotlivá družstva k ukázce sací síly vodních čerpadel, kterými ve svých hasičských zbrojnicích disponují. Nešlo tu o čas, přesto byla vidět radost prvního mužstva, kterému z proudnice vylétly první litry natlakované vody.

Poslední sada snímků před naším odchodem

Odbila 17. hodina a my se pomalu začali připravovat na odjezd. Program sice nabízel ještě několik zajímavých položek, z časových důvodů jsme se však s pořadateli rozloučili a vyjeli k dalšímu kulturnímu dění skýtající trošku odlišný způsob zábavy.
V závěru by chtěl hlavní pořadatel poděkovat všem, kteří se byť malým přispěním podíleli na zdárném chodu sobotního odpoledne a v neposlední řadě děkuje všem sponzorům, bez kterých by se podobné události jen těžko dali zorganizovat.
No a my děkujeme pořadateli za možnost pobýt ve společnosti pohodových lidí a užít si tak nádherné červnové dne.

Autor článku: Luděk Blovský
Autor fotografií: Luděk Blovský
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace